2012
02.26

New Banner

Category: Category: None
banner.png

Lời bình luận:0  Trackback:0
2013
03.29

My OCs

Category: ocs
tạm thời lấy cái blog này liệt kê toàn bộ OCs ra cái =)))
Khi nào up từng pro5 đầy đủ của mỗi đứa lên sẽ update link dẫn vào đây sau. =)))

Tiện thể coi như đây là nơi quản lí quan hệ, mốc thời gian ..v..v..Đọc tiếp
Lời bình luận:1  Trackback:0
2014
02.06

Quan Hệ, gia phả

Category: ocs
Vẽ thành biểu đồ :

Đọc tiếp
Lời bình luận:1  Trackback:0
2014
02.08

Yume

Category: ocs

aquayume_by_aquayume-d6bwawj.gif
PROFILEĐọc tiếp
Lời bình luận:0  Trackback:0
2014
02.08

Shiro

Category: Category: None
shirof.pngPROFILE

Đọc tiếp
Lời bình luận:0  Trackback:0
back-to-top